Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
BeHeo
120
56064703
2
BaDaoMotThoi
120
55499605
3
UnMong
120
48789431
4
TieuViemCaCa
118
49338701
5
BIGBOSS
115
49323029
6
Dam_Me
110
48221740
7
___VTV3___
109
48391707
8
1st
108
48803008
9
HuanNhi
108
48575685
10
MyDoToa
108
48485687
11
2st
106
48757537
12
[GM]HetMinhViAE
101
50000271
13
BODOI
101
49072823
14
Ban_Chim_Gai
100
49459509
15
F2
99
49799819
16
F3
99
49798363
17
F1
99
49773466
18
F5
99
49649037
19
theo______
99
49631624
20
1NghinVND
99
49211117