Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
mz2
114
208,604,757 gold
2
SucCacVeDem
96
180,268,907 gold
3
LaoGia
88
73,188,677 gold
4
Raccccccc
1
71,621,009 gold
5
_Obir_
94
42,834,087 gold
6
mz6
114
36,946,592 gold
7
BaDaoMotThoi
120
31,642,957 gold
8
BeHeo
120
31,575,410 gold
9
MyDoToa
108
27,056,202 gold
10
HuanNhi
108
22,560,013 gold