Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
mz2
114
209,082,252 gold
2
LaoGia
88
73,189,012 gold
3
_Obir_
94
42,834,087 gold
4
mz6
114
36,947,332 gold
5
mz1
114
15,678,302 gold
6
mz3
114
13,966,729 gold
7
NC1
112
12,303,022 gold
8
CB1
112
11,300,665 gold
9
PT1
112
11,015,739 gold
10
4Bar2
116
10,177,856 gold